Publikasjoner fra Kirkerådets materiellekspedisjon

Alle ordre må ha et mobilnummer for SMS varsling.
Vi sender klimanøytralt, ikke dør til dør. Du har 14 dagers frist for henting av pakker på utleveringsstedet (postkontor/post i butikk).

Velg blant følgende kategorier:

Gudstjenesteliv, menighetsliv Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning
Diakoni, samfunn Kirkeordning, personal, rådsorganer
Økumenikk, internasjonale spørsmål Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Størst av alt, Lys våken, Tårnagenthelg, Kode B og Gratulerer med dåpen Profilartikler Den norske kirke
Engelske utgivelser
Vis alle publikasjoner › Vis nyeste publikasjoner ›Nyeste publikasjoner

Info om produktet!
(a)-Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2015-2019
Utgis oktober 2015. Pris: kr. 200,- (+ porto). Grunnbok for rådsmedlemmer. Boken er på 220 sider og har detaljert innholdsfortegnelse og stikkordoversikt.
Artikkelnr: 4008
Info om produktet!
Kr. 200
Info om produktet!
(a)-Lovsamling for Den norske kirke 2017
Oppdatert utgave av Lovsamling for Den norske kirke. Ved bestilling av 5 eks. eller flere, gis 15 % rabatt. Oppdatert lovsamling ligger også på nettet. (Klikk på Info-knappen)
Artikkelnr: 4003
Info om produktet!
Kr. 250
Info om produktet!
Erkjenne fortid - forme framtid
Tore Johnsen og Line M. Skum (red.) ERKJENNE FORTID – FORME FRAMTID Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi
Artikkelnr: 2020
Info om produktet!
Kr. 200
Info om produktet!
Fortellerhanske
Hansken er et godt pedagogisk hjelpemiddel til å fortelle om dåpen.
Artikkelnr: 4261
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke
Plan for trosopplæring ble vedtatt av Kirkemøtet i 2009. Plan for trosopplæring er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer. Planen er et redskap for menigheter, menighetsråd, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Artikkelnr: 4241
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja
Plan for trusopplæring blei vedteken av Kyrkjemøtet i 2009. Planen er ein kombinasjon av ein rammeplan og eit ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planar. Plan for trusopplæring er ein reiskap for kyrkjelydar, medlemer av sokneråda, tilsette, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjonar og andre som har ansvar for trusopplæringa i kyrkjelyden.
Artikkelnr: 4242
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Kirke og helse
En utredning om kirkens helseoppdrag.
Artikkelnr: 3010
Info om produktet!
Kr. 50
Info om produktet!
Sammen - en rapport fra Bispemøtets samlivsetiske utvalg
Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv
Artikkelnr: 6034
Info om produktet!
Kr. 0
Info om produktet!
sier vi
Religionsdialog for konfirmanter.
Artikkelnr: 3040
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Spiralblokk til notatar "10 gode grunnar til å gå på gudsteneste" - Nynorsk
Tøff og brukarvenleg notatblokk i stort format og med spiral i ryggen. Nynorsk.
Artikkelnr: 4227
Info om produktet!
Kr. 35
Info om produktet!
Spiralblokk til notater "10 gode grunner til å gå på gudstjeneste" - Bokmål
Tøff og anvendelig notatblokk i stort format og med spiral i ryggen. Bokmål.
Artikkelnr: 4226
Info om produktet!
Kr. 35
Info om produktet!
Strategiplan for samisk kirkeliv
Kirkemøtet 2011 vedtok Strategiplanen for samisk kirkeliv. Strategiplan for samisk kirkeliv er et strategidokument for samisk kirkeliv i Den norske kirke. Planen munner ut en offensiv handlingsplan for perioden 2012-2016.
Artikkelnr: 2018
Info om produktet!
Kr. 50
Størst av alt - trosopplæringens innhold (bokmål)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4244
Kr. 0
Størst av alt - trosopplæringens innhold (nynorsk)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4245
Kr. 0
Info om produktet!
T-skjorte Lys Våken, ny logo, Small
Artikkelnr: 4270
Kr. 40
Info om produktet!
Veivalg for fremtidig kirkeordning
Høringsnotat fra Kirkerådet. Høringen pågår februar - mai 2015.
Artikkelnr: 6005
Info om produktet!
Kr. 0


Alle priser er inkl. mva. Ekspedisjonsgebyr (kr. 50,-) og porto kommer i tillegg.