Publikasjoner fra Kirkerådets materiellekspedisjon

Kirkerådets materiellekspedisjonen har ferieavvikling fra 18. juli til 14. august 2017.
Husk: Alle ordre må ha et mobilnummer for SMS varsling.
Vi sender klimanøytralt, ikke dør til dør. Du har 14 dagers frist for henting av pakker på utleveringsstedet (postkontor/post i butikk).

Velg blant følgende kategorier:

Gudstjenesteliv, menighetsliv Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning
Diakoni, samfunn Kirkeordning, personal, rådsorganer
Økumenikk, internasjonale spørsmål Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Størst av alt, Lys våken, Tårnagenthelg, Kode B og Gratulerer med dåpen Profilartikler Den norske kirke
Engelske utgivelser
Vis alle publikasjoner › Vis nyeste publikasjoner ›Nyeste publikasjoner

Info om produktet!
(a)-Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2015-2019
Utgis oktober 2015. Pris: kr. 200,- (+ porto). Grunnbok for rådsmedlemmer. Boken er på 220 sider og har detaljert innholdsfortegnelse og stikkordoversikt.
Artikkelnr: 4008
Info om produktet!
Kr. 200
Info om produktet!
(a)-Lovsamling for Den norske kirke 2017
Oppdatert utgave av Lovsamling for Den norske kirke. Ved bestilling av 5 eks. eller flere, gis 15 % rabatt. Oppdatert lovsamling ligger også på nettet. (Klikk på Info-knappen)
Artikkelnr: 4003
Info om produktet!
Kr. 250
Info om produktet!
Erkjenne fortid - forme framtid
Tore Johnsen og Line M. Skum (red.) ERKJENNE FORTID – FORME FRAMTID Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi
Artikkelnr: 2020
Info om produktet!
Kr. 200
Info om produktet!
Fortellerhanske
Hansken er et godt pedagogisk hjelpemiddel til å fortelle om dåpen.
Artikkelnr: 4261
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke
Plan for trosopplæring ble vedtatt av Kirkemøtet i 2009. Plan for trosopplæring er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer. Planen er et redskap for menigheter, menighetsråd, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Artikkelnr: 4241
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja
Plan for trusopplæring blei vedteken av Kyrkjemøtet i 2009. Planen er ein kombinasjon av ein rammeplan og eit ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planar. Plan for trusopplæring er ein reiskap for kyrkjelydar, medlemer av sokneråda, tilsette, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjonar og andre som har ansvar for trusopplæringa i kyrkjelyden.
Artikkelnr: 4242
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Kirke og helse
En utredning om kirkens helseoppdrag.
Artikkelnr: 3010
Info om produktet!
Kr. 50
Info om produktet!
Sammen - en rapport fra Bispemøtets samlivsetiske utvalg
Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv
Artikkelnr: 6034
Info om produktet!
Kr. 0
Info om produktet!
sier vi
Religionsdialog for konfirmanter.
Artikkelnr: 3040
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Spiralblokk til notatar "10 gode grunnar til å gå på gudsteneste" - Nynorsk
Tøff og brukarvenleg notatblokk i stort format og med spiral i ryggen. Nynorsk.
Artikkelnr: 4227
Info om produktet!
Kr. 35
Info om produktet!
Spiralblokk til notater "10 gode grunner til å gå på gudstjeneste" - Bokmål
Tøff og anvendelig notatblokk i stort format og med spiral i ryggen. Bokmål.
Artikkelnr: 4226
Info om produktet!
Kr. 35
Info om produktet!
Strategiplan for samisk kirkeliv
Kirkemøtet 2011 vedtok Strategiplanen for samisk kirkeliv. Strategiplan for samisk kirkeliv er et strategidokument for samisk kirkeliv i Den norske kirke. Planen munner ut en offensiv handlingsplan for perioden 2012-2016.
Artikkelnr: 2018
Info om produktet!
Kr. 50
Størst av alt - trosopplæringens innhold (bokmål)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4244
Kr. 0
Størst av alt - trosopplæringens innhold (nynorsk)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4245
Kr. 0
Info om produktet!
T-skjorte Lys Våken, ny logo, Small
Artikkelnr: 4270
Kr. 40
Info om produktet!
Veivalg for fremtidig kirkeordning
Høringsnotat fra Kirkerådet. Høringen pågår februar - mai 2015.
Artikkelnr: 6005
Info om produktet!
Kr. 0


Alle priser er inkl. mva. Ekspedisjonsgebyr (kr. 50,-) og porto kommer i tillegg.